elmass®
Entrez ! rainures de clavettes, cannelures et dentures intérieures
Spain
Enter ! Keyway, Splines and internal Gears
Deutsh
Ingang ! Spiegleuven, cannelures en binnen vertandingen